PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje o prijavi ispita za redovni ispitni rok (19.6.2023–30.6.2023.) i popravni ispitni rok (03.7.2023–14.7.2023.) za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima u ak. 2022/2023. godini

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ĆE SE VRŠITI PUTEM SISTEMA eUNSA www.eunsa.ba.

ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU OD 05.06.2023.godine (ponedjeljak) za redovni ispitni rok i od 26.06.2023.godine (ponedjeljak) za popravni ispitni rok.

SVAKI ISPIT ZA SVAKI PREDMET POJEDINAČNO SE ZATVARA ZA PRIJAVU 2 (dva) DANA PRIJE ODRŽAVANJA ISPITA. UKOLIKO NEKI OD PREDMETA NISU PONUĐENI ZA PRIJAVU POTREBNO JE JAVITI SE NA EMAIL ADRESU STUDENTSKE SLUŽBE stsluzba@pmf.unsa.ba KAKO BI BILA OMOGUĆENA PRIJAVA ZA TAJ ISPIT.

STUDENTI APSOLVENTI KOJI SU ISKAZALI INTERES ZA POLAGANJE ISPITA IZ ZIMSKOG SEMESTRA, TAKOĐER TREBAJU PRIJAVITI ISPITE PUTEM eUNSA SISTEMA.

 

NAPOMENA: U slučaju bilo kakvog drugog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo Vas da se javite putem emaila stsluzba@pmf.unsa.ba  i to u roku predviđenom za prijavu ispita!