PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje za studente!

Odsjek za geografiju
Prirodno-matematičkog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, 30.08.2020.

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da će se realizacija ispita iz nastavno-naučnih predmeta, za koje je u ak. 2019/2020. bio zadužen rahmetli prof. dr. Emir Temimović, odgoditi do donošenja odluke Vijeća Fakulteta o izmjenama i dopunama zaduženja za ove predmete. Odluka Vijeća Fakulteta uključit će i izmjenu termina za održavanje ovih ispita (a čija realizacija je planirana u periodu do održavanja sjednice Vijeća Fakulteta). O izmjenama zaduženja predmetnih ispita i izmjenama termina za njihovo održavanje studenti će biti blagovremeno informisani.

 

Šef Odsjeka za geografiju,

Prof. dr. Nusret Drešković.