PMF - Odsjek za geografiju

Prijava za drugi septembarski rok

Prijava za drugi septembarski ispitni termin vršit će se na šalterima studentske službe od 09:00 do 14:00 sati dana 22.09.2020.godine.

Studenti preuzimaju prijavu na web stranici UNSA http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita, te u naznačenom terminu trebaju predati popunjenu prijavu na šalter studentske službe za polaganje samo jednog predmeta.

Drugi septembarski ispitni termin održat će se dana 23.09.2020.godine prema rasporedu koji će biti blagovremeno oglašen na web stranici Fakulteta  www.pmf.unsa.ba.