Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u saradnji sa Geografskim društvom u Federaciji Bosne i Hercegovine organizirao je 5 kongresa geografa (2004., 2008., 2012., 2016. i 2020. godine). Više informacijao održanim kongresima i drugim skupovima koje je organizovao Odsjek za geografiju u saradnji sa geografskim društvom možete pronaći na web stranici Geografskog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine