Naučno-istraživački projekti

Odsjek za geografiju u okviru svoje osnovne djelatnosti i misije-edukacije studenata vrši i vrlo intenzivan naučno-istraživački rad. Naučno-istraživačka djelatnost Odsjeka za geografiju se najvećim dijelom realizirala na nivou individualnog istraživačkog rada članova akademskog osoblja ili u okviru većeg broja projekata koji su realizirani u okviru različitih geografskih naučnih oblasti.

Analizom dostupnih podataka najveći broj naučnih istraživanja je realiziran u okviru naučnoistraživačkih projekata koje je, uz finansijsku podršku šire društvene zajednice, organizirao Geografski institut Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo.

Među značajnijim projektima i studijama koji su realizirani u okviru Instituta su: Geološka studija pećine Krupa kod Gornjeg Vakufa (Mehmed Ramović, 1972.), Kompleksna speleološka istraživanja pećinskog sistema Krupa – Vranica na području Gornjeg Vakufa (Ratomir Gašparović, 1973.), Geomorfološka karta SR Bosne i Hercegovine sa tumačem u razmjeru 1:100000 (Ibrahim Bušatlija, 1975.), Geografija Bosne i Hercegovine (Miloš Bjelovitić i saradnici, 1975.), Metalogenija mezozojskih dolomita u Bosni i Hercegovini (Mehmed Ramović, 1976.), Hidrografski, geomorfološki i recentni morfološki procesi u dolini Vrbasa – problemi urbanizacije i erozije tla u vezi s tim (Orhan Zubčević i ostali, 1976.), Rendgenografsko istraživanje mineralnih asocijacija u Bosni i Hercegovini (Fabijan Trubelja).

Nakon prestanka rada Instituta, projektna realizacija naučnih istraživanja je organizirana na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je tokom cijelog perioda do danas također uspješno realizirao veliki broj naučnoistraživačkih projekata.

Naučno-istraživački rad tokom nekoliko posljednjih godina je intenziviran, a u pripremi i realizaciji projekata, studija i elaborata učestvuju nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju, ali i Prirodno-matematičkog fakulteta. O istraživačkom radu te izrađenim projektima, studijama i elaboratima koji su nedavno realizirani možete se više informisati na ovoj i ostalim mrežnim stranicama Odsjeka za geografiju.