Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine

Geografsko društvo Bosne i Hercegovine je osnovano 1947. godine. Legalni nasljednik Geografskog društva Bosne i Hercegovine nakon 1995. godine jeste Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i druge slične stručne organizacije je utvrdilo u svojim pravilima kao svoj osnovni zadatak gajenje i unapređenje geografske nauke. Taj zadatak ima dva aspekta. Pošto je geografija veoma važan opšteobrazovni predmet u srednjim i srednjim stručnim školama, unapređenje nastave geografije predstavlja veoma važan vid gajenja geografske nauke, jer se tim, pored širenja geografskog znanja, udaraju i temelji rješavanja kadrovskog pitanja.

U prvim godinama svoga rada Društvo je najprije pristupilo okupljanju nastavnika geografije u Sarajevu, te im je pružalo pomoć kroz stručnim predavanja, konferencijama, ekskurzije i razne diskusije. Ovaj oblik rada je nešto kasnije prenesen i u centre podružnica Društva u Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli.

Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovini je organizovalo četiri kongresa geografa Bosne i Hercegovne u 2004, 2008., 2012. i 2016. godini. Održavanjem konferencija, seminara i izdavanjem naučnog časopisa “Geografski pregled” Društvo svojim članovima, ali i drugim geografima, stvara mogućnost da započnu naučno i stručno tretiranje široke geografske problematike koja se u prvom redu odnosi na područje naše države Bosne i Hercegovine, dopuštajući naravno i najšire mogućnosti za objavljivanje radova koji se odnose na druga područja, kao i za objavljivanje svih vrsta radova koji su od opšteg interesa za geografsku nauku.

Geografi u FBiH, kao i svi drugi geografi i zainteresirani državljani iz cijele Bosne i Hercegovine, dobrovoljno i slobodno se učlanjuju u Udruženje. Geografsko društvo u FBiH radi ostvarivanja profesionalnih aktivnosti, potreba i interesa iz oblasti geografske nauke i struke.

Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine