PMF - Odsjek za geografiju

Preliminarne rang liste – II ciklus studija

OBAVJEŠTENJE O PODNOŠENJU PRIGOVORA NA PRELIMINARNU RANG LISTU

Obavještavaju se svi kandidati da prema članu 8, stav 2 Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2023/2024. godini, imaju pravo prigovora na preliminarnu rang listu. Prigovor se podnosi lično, putem protokola Prirodno-matematičkog fakulteta (visoka zgrada, treći sprat), na sljedećem obrascu: https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2023/07/Prigovor_na_preliminarnu_rang_listu.pdf

Prigovori se mogu podnijeti u navedenim terminima:

  • Petak, 29.09.2023. od 9:00 do 14:00
  • Ponedjeljak, 02.10.2023. od 9:00 do 14:00