PMF - Odsjek za geografiju

Prezentacija Horizon programa

Na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkom Fakultetu 22. septembra 2023. godine održat će se prezentiranje Horizon programa u periodu od 9:30 do 10:30. U okviru navedenog skupa predstavnice Evropske komisije će predstaviti mogućnosti apliciranja na Horizon Europe projekte; šef UNESCO ureda u Sarajevu će govoriti o stećcima kao svjetskoj baštini, a nakon čega će biti prezentiran projekat „STone monument Ensambles and the Climate Change Impact“ – STECCI kojim koordinira Univerzitet u Sarajevu. Pozivamo sve članove akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu i sve druge zainteresirane da prisustvuju navedenom skupu.

Više informacija možete pronaći na pozivnici u prilogu.