Nastavni planovi

Nastavni planovi i programi na III ciklusu studija Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su organizirani prema sljedećim studijskim smjerovima:

  • Geografija u obrazovanju,
  • Regionalno i prostorno planiranje,
  • Turizam i zaštita životne sredine.

Nastavne planove i programe prema navedenim studijskim programima možete pregledati sumarno za cijeli studij III ciklusa (klikom na linkove za prethodno navedene studijske smjerove) ili prema adekvatnim pojedinačnim semestrima.

Detaljnije informacije o III ciklusu studija Odsjeka za geografiju prema navedenim studijskim smjerovima možete pregledati na info stranici o trećem ciklusu studija.