2024 – II Ciklus studija – Nastavnički smjer

II CIKLUS STUDIJA - Nastavni program

Nastavnički smijer

Inovirani nastavni plan i program od ak. 2024/2025. godine

Informacije o strukturi studija i uslovima upisa u sljedeći semester

Struktura II ciklusa studija na Nastavničkom studijskom smjeru je usklađena sa zakonskom i podzakonskom regulativom, odnosno Zakonom o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 36/22), Član 100. (Prelazak u narednu godinu), stav (1)–(8), Statutom UNSA (Član 189.), Pravilima studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studija na Univerzitetu u Sarajevu – Član 18. (obim i struktura studija i studijskog programa) i Članom 19. (Studijski program).

Logička matrica ciljeva učenja

Logička matrica ciljeva učenja predstavlja strukturni prikaz obrazovnih ciljeva povezanih s nastavnim predmetima. Pri tome je važno naglasiti da iz ovih ciljeva proističu svi prethodno navedeni ishodu učenja, koji se odnose na znanje, vještine i kompetencije studenata. Ova matrica strukturira ciljeve prema hijerarhijskom i logičkom redoslijedu, čime se omogućava jasno razumijevanje i povezanost između različitih elemenata nastavnog programa. U ovoj matrici ciljeva učenja, svaki red predstavlja jedan nastavni predmet, dok svaka kolona sadrži određeni obrazovni cilj. Ovaj pristup omogućava uvid u povezanost ciljeva sa svakim nastavnim predmetom, istovremeno pružajući pregled obuhvata i progresije učenja.