Nastavni planovi

Nastavni planovi na II ciklusu studija Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su organizirani prema sljedećim studijskim smjerovima:

  • Nastavnički,
  • Regionalno i prostorno planiranje,
  • Turizam i zaštita životne sredine.

Nastavni planovi sadrže pregled studijskih usmjerenja prema pojedinačnim studijskim godinama na adekvatnom ciklusu studija. Nastavni planovi su tabelarno predstavljeni i sadrže nazive predmeta sa pokazateljima njihovog statusa (obavezni/izborni), sedmične strukture nastave, broja ECTS kredita i ukupnog broja kontakt sati.

Detaljnije informacije o II ciklusu studija Odsjeka za geografiju prema navedenim studijskim usmjerenjima možete pregledati na početnoj stranici.