2024 – I ciklus studija – Zaštita životne sredine

I CIKLUS STUDIJA - Nastavni program

Zaštita životne sredine

Inovirani nastavni plan i program od ak. 2024/2025. godine

ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GE-102-4 Uvod u geoekologiju 6 obavezni
FG – 111-4 Geologija 6 obavezni
FG-101-4 Meteorologija 6 obavezni
M-001 Matematika 6 obavezni
EJ-107 Engleski jezik I 6 izborni
FG-107.6-4 Tematsko kartiranje 6 izborni
GE-149-4 Sociologija i geoprostor 6 izborni
FG-110-4 Geobaština 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-102.5-4 Klimatologija 6 obavezni
FG-103-4 Geomorfologija 6 obavezni
FG-1.7.8-4 Kartografija sa topografijom 6 obavezni
STAT-114/I Statistika 6 obavezni
EJ-107/I Engleski jezik II 6 izborni
FG-104.3-4 Okeanografija 6 izborni
GE-153-4 Klimatske promjene 6 izborni
FG-103.1-4 Tektonska geomorfologija 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-204-4 Hidrologija 6 obavezni
GIS-202-4 Geoinformatika 6 obavezni
DG-201.1-4 Ekonomska geografija 6 obavezni
DG-202-4 Demografija 6 obavezni
GIS-235-4 Geovizualizacija 6 izborni
FG-256-4 Meteorološki aspekti zagađenja 6 izborni
RPP – 252-4 Prirodni akcidenti i rizici u regionalnom i prostornom planiranju 6 izborni
FG-204.9-4 Jezera Bosne i Hercegovine 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
DG-207-4 Urbana i ruralna geografija 6 obavezni
GIS-211-4 GIS 6 obavezni
FG-205-4 Biogeografija 6 obavezni
FG-206-4 Pedologija 6 obavezni
RG-201.1-4 Principi i metode geografske regionalizacije 6 izborni
FG-211.8-4 Petrografija sa mineralogijom 6 izborni
DG-202.11-4 Demografska statistika 6 izborni
GE-238-4 Staništa Bosne i Hercegovine 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RG-329-4 Geografija Bosne i Hercegovine 6 obavezni
GE-351-4 Metode analize kvaliteta zraka 6 obavezni
GE-352-4 Metode analize kvaliteta vode 6 obavezni
GE-311-4 Održivo upravljanje zaštićenim područjima 6 obavezni
GE-317-4 Prirodni hazardi i zaštita 6 izborni
FG – 311.7-4 Geohemija 6 izborni
GF – 004 Geofizika 6 izborni
GIS-307-4 Primjena GIS-a u geoprostornim osnovama životne sredine 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RG-329-1 Biomonitoring 6 obavezni
RG-302-1 Primijenjena geoekologija 6 obavezni
RG-304.2-1 Praksa u geoekologiji I 6 obavezni
PGP-355 Metode analize kvaliteta tla 6 obavezni
FG-303.9-1 Praktikum iz GIS-a 6 izborni
FG-317-1 Ekonomika životne sredine 6 izborni
FG-311.7-1 Geoekološke neravnoteže i posljedice 6 izborni
FG-309-1 Pravni aspekti u zaštiti životne sredine 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GE-443-4 Održivi razvoj u zaštićenim područjima 6 obavezni
GE-407-4 Metodologija geoekoloških istraživanja 6 obavezni
GE-404-4 Urbana geoekologija 6 obavezni
GE-457-4 Upravljanje otpadom 6 obavezni
GE-458-4 Rudna ležišta 6 izborni
GE-422-4 Ekoturizam 6 izborni
GE-425-4 Planiranje i upravljanje u zaštićenim prirodnim područjima Bosne i Hercegovine 6 izborni
GIS-429-4 GIS programiranje 6 izborni