2024 – I ciklus studija – Turizam

I CIKLUS STUDIJA - Nastavni program

Turizam

Inovirani nastavni plan i program od ak. 2024/2025. godine

ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
T-140-3 Uvod u turizam 6 obavezni
FG – 111-3 Geologija 6 obavezni
FG-101-3 Meteorologija 6 obavezni
M-001 Matematika 6 obavezni
EJ-107 Engleski jezik I 6 izborni
FG-107.6-3 Tematsko kartiranje 6 izborni
GE-102-3 Uvod u geoekologiju 6 izborni
FG-110-3 Geobaština 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-102.5-3 Klimatologija 6 obavezni
FG-103-3 Geomorfologija 6 obavezni
FG-107.1-3 Kartografija sa topografijom 6 obavezni
STAT-114/I Statistika 6 obavezni
EJ-107/I Engleski jezik II 6 izborni
FG-104.3-3 Okeanografija 6 izborni
GE-153-3 Klimatske promjene 6 izborni
FG-103.1-3 Tektonska geomorfologija 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-204-3 Hidrologija 6 obavezni
GIS-202-3 Geoinformatika 6 obavezni
DG-201.1-3 Ekonomska geografija 6 obavezni
DG-202-3 Demografija 6 obavezni
GIS-235-3 Geovizualizacija 6 izborni
DG-210-3 Kulturna geografija 6 izborni
DG-201.3-3 Saobraćajna geografija 6 izborni
T-206-3 Opća turistička geografija 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
DG-207-3 Urbana i ruralna geografija 6 obavezni
GIS-211-3 GIS 6 obavezni
FG-205-3 Biogeografija 6 obavezni
FG-106-3 Pedologija 6 obavezni
RG-201.1-3 Principi i metode geografske regionalizacije 6 izborni
FG-211.8-3 Petrografija sa mineralogijom 6 izborni
DG-202.11-4 Demografska statistika 6 izborni
DG-212.3-3 Turizam i privreda 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RG-329-3 Geografija Bosne i Hercegovine 6 obavezni
T-335-3 Ekonomika turizma 6 obavezni
T-316-3 Principi i metode turističke valorizacije 6 obavezni
T-332-3 Etnologija 6 obavezni
T-312-3 Turizam i globalizacija 6 izborni
T-504-3 Sportsko-rekreativni turizam 6 izborni
AR-333 Arheologija 6 izborni
T-307-3 Turistička geografija Bosne i Hercegovine 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
T-360-3 Osnove hotelijerstva 6 obavezni
T-306.3-3 Turističke regije svijeta 6 obavezni
T-356-3 Poslovanje turističkih agencija 6 obavezni
T-304.2-3 Kulturno naslijeđe i turizam 6 obavezni
T-304.2-3 Turistički pravci i turistička kretanja u svijetu 6 izborni
RG-303-3 Regionalna geografija JI Evrope 6 izborni
T-304.2-3 Principi i metode turističke regionalizacije 6 izborni
T-370-3 Pravni aspekti u turizmu 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
T-437-3 Menadžment u turizmu 6 obavezni
T-465-3 Impakti turizma 6 obavezni
T-409-3 Turistički potencijali Bosne i Hercegovine 6 obavezni
T-304.2-3 Turističko vođenje i animacija u turizmu 6 obavezni
DG-402.6-3 Kulturološki aspekt stanovništva 6 izborni
T-466-3 Osnove gastronomije 6 izborni
T-372-3 Ugostiteljstvo 6 izborni
T- 421-3 Ekoturizam 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
T-418-3 Turističko planiranje 6 obavezni
T-436-3 Marketing u turizmu 6 obavezni
T-468-3 Praksa u turizmu 6 obavezni
TG-412-3 Završni rad I ciklusa 6 obavezni
T-430-3 Geoekološki i turistički aspekti u regionalnom i prostornom planiranju 6 izborni
T-467-3 Menadžment događaja 6 izborni
T-408-3 Prostorno upravljanje turističkim destinacijama 6 izborni
T-427-3 Oblici komunikacije u turizmu 6 izborni