Smjer turizam i zaštita životne sredine

Inovirani nastavni program

Turizam i zaštita životne sredine

PMF Geografija
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GE-102-3 Uvod u geoekologiju 5 obavezni
FG-111.1-3 Opća geologija 5 obavezni
FG-107.2-3 Topografija 5 obavezni
T-110-3 Geografija i turizam 5 obavezni
FG-101-3 Meteorologija 5 obavezni
EJ-107 Engleski jezik I 3 izborni
STST-114/I Statistika 2 izborni
SO- 001 Sociologija 2 izborni
GE-124-3 Pravni aspekti u zaštiti životne sredine  2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
T-132-3 Etnologija 5 obavezni
FG-107.5-3 Primijenjena kartografija 5 obavezni
FG-102.5-3 Klimatologija 5 obavezni
FG-103.1-3 Tektonska geomorfologija 5 obavezni
TN-101-3 Terenska nastava I 5 obavezni
EJ-107/I Engleski jezik II 3 izborni
TG-114-3 Grafičke metode i modeli u geografiji   2 izborni
TG-107-3 Toponimija i toponomastika 2 izborni
T-104.1-3 Geografske osnove rekreacije 3 izborni
TG-105-3 Kvantitativne metode u geografiji 3 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-203.2-3 Egzogena geomorfologija 5 obavezni
FG-204.1-3 Hidrografija kopna 5 obavezni
FG-205-3 Biogeografija 5 obavezni
GE-211-3 Održivo upravljanje zaštićenim područjima  5 obavezni
GIS-202-3 Geoinformatika 5 obavezni
FG-210-3 Geobaština 2 izborni
FG-204.12-3 Primijenjena hidrografija 3 izborni
NJJ-263 Njemački jezik I 3 izborni
T-218-3 Turističko planiranje 3 izborni
DG-201.6-3 Geografija tercijarnih djelatnosti 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-204.2-3 Okeanografija 5 obavezni
DG-202-3 Demogeografija 5 obavezni
T-206-3 Opća turistička geografija 5 obavezni
GIS-211-3 GIS 5 obavezni
DG-201.1-3 Opća ekonomska geografija 5 obavezni
TN-202-3 Terenska nastava II 3 izborni
FG-207.6-3 Tematsko kartiranje 2 izborni
NJJ-265: Njemački jezik II 2 izborni
FG-204.8-3 Jezera Bosne i Hercegovine  2 izborni
DG-202.9-3 Demografska statistika 3 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
DG-307-3 Urbana i ruralna geografija 5 obavezni
GE-301.4-3 Uzroci geoekoloških neravnoteža 5 obavezni
RG-301.1-3 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I 5 obavezni
T-335-3 Ekonomika turizma 5 obavezni
T-312-3 Turizam i globalizacija 5 obavezni
T-301.5-3 Turistička valorizacija prirodnogeografske sredine 3 izborni
GE-301.10-3 Prostorno-planerska praksa u geoekologiji i turizmu I 2 izborni
T-356-3 Pravni aspekti u turizmu 2 izborni
T-333-3 Etnologija Bosne i Hercegovine 2 izborni
AR-333 Arheologija 3 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RG-301-3 Geografska regionalizacija 5 obavezni
GE-318-3 Primjenjena geoekologija 5 obavezni
T-314-3 Turističke regije svijeta 5 obavezni
RG-303.2-3 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine II 5 obavezni
T-311-3 Turizam i privreda 5 obavezni
T-301.6-3 Turistička valorizacija društvenogeografske sredine  3 izborni
TN-303-3 Terenska nastava III 2 izborni
GIS-301.5-3 Praktikum iz GIS-a 3 izborni
DG-308-3 Politička geografija 2 izborni
T-304.3 Geografija sporta 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GE-401.6-3 Geoekološki problemi Bosne i Hercegovine 5 obavezni
TG-402-3 Uvod u naučno-istraživački rad 5 obavezni
GE-401.8-3 Prirodni resursi i njihova zaštita 5 obavezni
RPP-430-3 Geoekološki i turistički aspekti u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni
TG-412-3 Završni rad I ciklusa studija 5 obavezni
TN-404-3 Terenska nastava IV 3 izborni
DG-402.5-3 Kulturološki aspekt stanovništva 2 izborni
TN-404-3 Historija Bosne i Hercegovine 2 izborni
AR-333/I Arheologija Bosne i Hercegovine 3 izborni