2024 – I ciklus studija – Nastavnički smjer

I CIKLUS STUDIJA - Nastavni program

Nastavnički smijer

Inovirani nastavni plan i program od ak. 2024/2025. godine

ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TG-101-1 Uvod u geografiju 6 obavezni
FG-111-1 Geologija 6 obavezni
FG-101-1 Meteorologija 6 obavezni
M-001 Matematika 6 obavezni
EJ-107 Engleski jezik I 6 izborni
FG-107.6-1 Tematsko kartiranje 6 izborni
TG-131-1 Planetarna geografija 6 izborni
TG-107-1 Toponimija i toponomastika 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-102-1 Klimatologija 6 obavezni
FG-103-1 Geomorfologija 6 obavezni
FG-107.8-1 Kartografija sa topografijom 6 obavezni
STAT-114/I Statistika 6 obavezni
EJ-107/I Engleski jezik II 6 izborni
FG-104.3-1 Okeanografija 6 izborni
GE-153-1 Klimatske promjene 6 izborni
FG-103.1-1 Tektonska geomorfologija 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-204-1 Hidrologija 6 obavezni
GIS-202-1 Geoinformatika 6 obavezni
DG-201.1-1 Ekonomska geografija 6 obavezni
DG-202-1 Demografija 6 obavezni
DG-210-1 Kulturna geografija 6 izborni
DG-211-1 Historijska geografija 6 izborni
DG-201.3-1 Saobraćajna geografija 6 izborni
DG-201.2-1 Industrijska geografija 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
DG-207-1 Urbana i ruralna geografija 6 obavezni
GIS-211-1 GIS 6 obavezni
FG-205-1 Biogeografija 6 obavezni
FG-206-1 Pedologija 6 obavezni
RG-201.1-1 Principi i metode geografske regionalizacije 6 izborni
FG-211.8-1 Petrografija sa mineralogijom 6 izborni
RG-203.5-1 Posebna regionalna geografija Bosne i Hercegovine 6 izborni
RG-231-1 Političke regije svijeta 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RG-329-1 Geografija Bosne i Hercegovine 6 obavezni
RG-302-1 Regionalna geografija Evrope 6 obavezni
RG-304.2-1 Regionalna geografija Afrike 6 obavezni
PGP-355 Pedagogija 6 obavezni
FG-303.9-1 Geografija krša 6 izborni
FG-317-1 Prirodni hazardi i zaštita 6 izborni
FG-311.7-1 Geohemija 6 izborni
FG-309-1 Paleogeografija 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RG-304.1-1 Regionalna geografija Azije 6 obavezni
RG-304.4-1 Regionalna geografija Amerike 6 obavezni
PGP-355-309 Pedagoška psihologija 6 obavezni
PGP-355/1 Didaktika 6 obavezni
RG-302.3-1 Regionalna geografija Jugoistočne Evrope 6 izborni
DG-351-1 Medicinska geografija 6 izborni
DG-301.6-1 Geografija tercijarnih djelatnosti 6 izborni
DG-303-1 Socijalna geografija 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GUO-432-1 Metodika geografije 6 obavezni
RG-404.3-1 Regionalna geografija Australije i Okeanije 6 obavezni
GE-402-1 Uvod u geoekologiju 6 obavezni
DG-408-1 Politička geografija 6 obavezni
RPP-401-1 Uvod u regionalno i prostorno planiranje 6 izborni
T-401-1 Turistička geografija 6 izborni
T-433-1 Etnologija BiH 6 izborni
T-409-1 Turistički potencijali BiH 6 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GUO-407-1 Didaktičko-metodička praksa iz geografije 6 obavezni
GUO-438-1 Fizičko-geografski sadržaji u nastavi geografije 6 obavezni
GUO-439-1 Društveno-geografski sadržaji u nastavi geografije 6 obavezni
TG-412-1 Završni rad I ciklusa 6 obavezni
DG-409-1 Geografija i globalizacija 6 izborni
T-414-1 Turističke regije svijeta 6 izborni
GE-446-1 Globalizacija i održivi razvoj 6 izborni
GIS-401.5-1 Praktikum iz GIS-a 6 izborni