Smjer regionalno i prostorno planiranje In

Inovirani nastavni program

Regionalno i prostorno planiranje

PMF Geografija
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-107.2-2 Topografija 5 obavezni
FG-111.1-2 Opća geologija 5 obavezni
FG-107.1-2 Matematička kartografija 5 obavezni
RPP-101-2 Uvod u regionalno i prostorno planiranje 5 obavezni
FG-101-2 Meteorologija 5 obavezni
STST-114/I Statistika 3 izborni
M-001 Uvod u matematiku 2 izborni
RPP-151-2 Pravni aspekti regionalnog i prostornog planiranja  2 izborni
SO-001 Sociologija 2 izborni
UG-010 Uvod u geodeziju 3 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-111.8-2 Petrografija sa mineralogijom 5 obavezni
FG-107.5-2 Primijenjena kartografija 5 obavezni
FG-102.5-2 Klimatologija 5 obavezni
FG-103.1-2 Tektonska geomorfologija 5 obavezni
FG-106-2 Pedogeografija 5 obavezni
TN-101-2 Terenska nastava I 3 izborni
TG-114-2 Grafičke metode i modeli u geografiji  2 izborni
8.TT-003 Toponimija i toponomastika 2 izborni
9.G-156 Geološko kartiranje  2 izborni
10.TG-105-2 Kvantitativne metode u geografiji 3 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-203.2-2 Egzogena geomorfologija 5 obavezni
FG-204.1-2 Hidrografija kopna 5 obavezni
FG-205-2 Biogeografija 5 obavezni
GE-202-2 Uvod u geoekologiju 5 obavezni
GIS-202-2 Geoinformatika 5 obavezni
T-218-2 Turističko planiranje 3 izborni
FG-210-2 Geobaština 2 izborni
FG-203.8-2 Primijenjena geomorfologija  2 izborni
DG-201.6-2 Geografija tercijarnih djelatnosti  3 izborni
FG-204.12-2 Primijenjena hidrografija 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GIS-211-2 GIS 5 obavezni
DG-202-2 Demogeografija 5 obavezni
DG-201.1-2 Opća ekonomska geografija 5 obavezni
RG-201-2 Geografska regionalizacija 5 obavezni
DG-201.3-2 Saobraćajna geografija 5 obavezni
TN-202-2 Terenska nastava II 3 izborni
FG-207.6-2 Tematsko kartiranje 2 izborni
DG-202.9-2 Demografska statistika 3 izborni
T-206-2 Opća turistička geografija 3 izborni
FG-204.8-2 Jezera Bosne i Hercegovine  2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
DG-307-2 Urbana i ruralna geografija 5 obavezni
RPP-311-2 Strateško prostorno planiranje 5 obavezni
GE-301.3-2 Geoekološke neravnoteže i posljedice 5 obavezni
RG-303.1-2 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I 5 obavezni
RPP-305-2 Klima i vode u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni
RPP-302.5-2 Prostorno-planerska praksa I 2 izborni
GIS-301.5-2 Praktikum iz GIS-a 3 izborni
DG-301.2-2 Industrijska geografija 2 izborni
GIS-301.5-2 Agrarna geografija 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RPP-328-2 Reljef u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni
RPP-307-2 Tlo i vegetacija u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni
RPP-333-2 Urbano planiranje I 5 obavezno
RG-303.2-2 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine II 5 obavezni
RPP-310-2 Prostorno planiranje i ekonomski razvoj 5 obavezni
TN-303-2 Terenska nastava III 3 izborni
DG-308-2 Politička geografija 2 izborni
T-307-2 Turistička geografija Bosne i Hercegovine 3 izborni
TG-306-2 Metodika upoznavanja okoline 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RPP-437-2 Regulaciono planiranje 5 obavezni
RPP-403.6-2 Savremeni regionalni razvoj Bosne i Hercegovine 5 obavezni
RPP-404-2 Geološka građa i reljef u regionalnim i prostornim planovima  5 obavezni
RPP-433-2 Urbano planiranje II 5 obavezni
RPP-401.3-2 Regije u prostornim planovima 5 obavezni
RPP-404-10.2 Globalizacija i regionalni razvoj 3 izborni
RPP-404.7-2 Savremeni problemi regionalnog razvoja u svijetu 2 izborni
T-432-2 Etnologija 2 izborni
T-417-2 Valorizacija turističkih potencijala Bosne i Hercegovine 3 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RPP-416.5-2 Stanovništvo i naselja u regionalnim i prostornim planovima 5 obavezni
TG-402-2 Uvod u naučno-istraživački rad 5 obavezni
RPP-427-2 Privreda u regionalnim i prostornim planovima 5 obavezni
RPP-402.6-2 Prostorno-planerska praksa II 5 obavezni
TG-412-2 Završni rad I ciklusa 5 obavezni
TN-404-2 Terenska nastava IV 3 izborni
T-433-2 Etnologija Bosne i Hercegovine 2 izborni
DG-404-2 Humana geografija 3 izborni
RG-402.6-2 Savremeni problemi reg. razvoja u Jugoistočnoj Evropi 2 izborni